چرا نه در پی عزم دیار خود باشم            چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم

غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم           به شهر خود روم و شهریار خود باشم

 

ز محرمان سراپرده وصال شوم       ز بندگان خداوندگار خود باشم

چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی     که روز واقعه پیش نگار خود باشم

زمین وآدمی از عشق زاد و آزادی            بیا که زایش دیگر ز نو کنیم آغاز

صفای بوی وطن گر  وزد  به  جانم  باز      

به آسمان رسد آواز من طنین انداز   

اگر دوباره ببوسم گل کبودش را   

هزار چشمه بلبل شکوفم از آواز

جهان جهان برقصم وکوه را برقصانم        

جنون جنون بپرم تا ستاره در پرواز

جوان جوان همه  را پیر راه خود آرم 

   کهن کهن به جوانی رسانم از اعجاز

بدرم  این قفس شوم و آن عقاب شوم 

    که بودم باد و جهان به زیر بالم باز

چه غم که بيژن ما دست بسته در چاه هست   

هزار رستم در راه دارد ایران باز

 

 

 

Parchemin horizontal: انسان عشق
Parchemin horizontal: نوک حمله
Parchemin horizontal: جام جم
Parchemin horizontal: به شادی ایران مادر

 غزل اول از حضرت حافظ

غزل دوم از استاد عارف ایرانی

موزیک از استاد محمد شمس

با صدای سعید تربتی

 

Corps ici l’âme là-bas

Musique  : Mohammad Shams

Poésie : Aref Irani

Voix : Saïd Torbati

 

Parchemin horizontal: برگشت به صفحه اول
سرود فرزندان زمین (سرود انسانها)
Parchemin horizontal: تن اینجا   دل آنجا