انسان عشق

 

مرده بودم اگر نبودی عشق

دل وراه مرا گشودی عشق

ضربان تو در دلم افتاد

در نفسهای من تو بودی عشق

 

خاک باغم تو پاک خورشیدی

دانه ام را تو گل نمودی عشق

بخت بیدار مرگ بودم من

از زمانی که تو غنودی عشق

 

چشمم از مردم تو روشن شد

شاهدم ماه تو شهودی عشق

رو سپیدی دیو بود انسان

گر تو پیر رهش نبودی عشق

 

مرده بودم اگر نبودی عشق

دل وراه مرا گشودی عشق

ضربان تو در دلم افتاد

در نفسهای من تو بودی عشق

 

خاک باغم تو پاک خورشیدی

دانه ام را تو گل نمودی عشق

تو دلم را ترانه خوان کردی

تو به هر نغمه ام سرودی عشق

 

چشمم از مردم تو روشن شد

شاهدم ماه تو شهودی عشق

قفسم بی تو با توام پرواز

که تو آزادی و صعودی عشق

Parchemin horizontal: نوک حمله
Parchemin horizontal: جام جم
Parchemin horizontal: به شادی ایران مادر
Parchemin horizontal: تن اینجا دل آنجا
Parchemin horizontal: گشت به صفحه اول
سرود فرزندان زمین (سرود انسانها) 
Parchemin horizontal: انسان عشق

انسان عشق

شعر از استاد عارف ایرانی

موزیک از استاد محمد شمس

با صدای سعید تربتی

 

ETRE D’AMOUR

Musique  : Mohammad Shams

Poésie : Aref Irani

Voix : Saïd Torbati